SELECT MENU

THE SCOUTS

Cộng đồng Scout cùng chia sẻ một số giá trị và quan điểm chung

Đạo đức nghề nghiệp, không chạy theo thành tính Ranking trường, giúp học sinh chọn trường phù hợp, không làm hộ, không cung cấp kiến thức theo kiểu đút thìa

Không chạy theo thị trường thiên về chuẩn bị phần ngọn mà tập trung vào gốc chuẩn bị từ sớm và những kỹ năng nền tảng như: tự học, tự nghiên cứu, tư duy phản biện

Giúp học sinh chuẩn bị du học toàn diện, không chỉ mặt học thuật điểm số mà là sự sẵn sàng về kỹ năng sống, kỹ năng tư duy độc lập và khả năng hòa nhập xã hội

SCOUT CAO CẤP

Chúng tôi không gọi mình là một Mentor hay là một Scout. Đồng hành cùng các bạn trong hành trình. Mentoring tự chuẩn bị du học, cũng như trong các khóa học

SCOUT THÀNH VIÊN

Chúng tôi không gọi mình là một Mentor hay là một Scout. Đồng hành cùng các bạn trong hành trình. Mentoring tự chuẩn bị du học, cũng như trong các khóa học

SCOUT ĐỘC LẬP

Chúng tôi không gọi mình là một Mentor hay là một Scout. Đồng hành cùng các bạn trong hành trình. Mentoring tự chuẩn bị du học, cũng như trong các khóa học

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT

Không phải khóa học nào cũng tốt cho tất cả mọi người, mà là sự phù hợp. Để đảm lợi ích tốt nhất cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn dù bạn đăng ký học hay không!