SELECT MENU

Singapore bồi dưỡng giáo viên như thế nào?

Điểm nổi bật và cũng là kinh nghiệm quý cho nhiều nước trong bồi dưỡng (BD) và phát triển năng lực nghề cho giáo viên (GV) của Singapore là hoạt động BD xuất phát từ nhu cầu nâng cao tay nghề, phát triển nghề nghiệp của GV và gắn với hoạt động thực tiễn của họ thông qua các hình thức hoạt động đa dạng: BD tại chỗ (tại trường phổ thông); BD thông qua nghiên cứu cải tạo thực tiễn, thông qua hoạt động nghiên cứu bài học và thông qua sinh hoạt chuyên môn của cộng đồng GV, cũng như qua nhiều hình thức BD khác với mục tiêu phát triển năng lực GV liên tục, bền vững.

Cơ sở tổ chức bồi dưỡng giáo viên (BDGV)

Giống như Malaysia, công việc BD nâng cao và phát triển năng lực GV ở Singapore do các cơ sở đào tạo và BD GV đảm nhận. Cụ thể là do Viện Giáo dục Quốc gia và các Viện giáo dục kháccùng kết hợp với các cơ sở giáo dục, nơi GV đang làm việc.

(i) Viện Giáo dục Quốc gia là đơn vị chính tổ chức các khóa học và chương trình nhằm nâng cao năng lực giáo dục cho GV trẻ, nâng cao năng lực lãnh đạo cho GV nhiều kinh nghiệm, và nâng cao năng lực lãnh đạo cho các trưởng phòng, phó hiệu trưởng và hiệu trưởng. Là cơ sở duy nhất cung cấp các chương trình đào tạo GV ở Singapore và là một trong những đơn vị phụ trách chính trong công tác phát triển chuyên môn cho GV và các bên liên quan khác.

Viện Giáo dục Quốc gia tổ chức các khóa học ngắn và độc lập về phát triển chuyên môn cho GV các môn học. Các khóa học chủ yếu tập trung vào nội dung môn học, phát triển chương trình giảng dạy, giáo dục học, đánh giá, và việc học tập của học sinh. Hầu hết các khóa học đều cấp chứng chỉ BD và hướng đến trình độ chuyên môn cao. Ngoài ra, Viện Giáo dục Quốc gia là đơn vị phụ trách chính các chương trình đào tạo sau đại học về giáo dục (như Thạc sĩ giảng dạy, Thạc sĩ Giáo dục, Tiến sĩ Giáo dục), quản lý về giảng dạy.

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa/internet

(ii) Các học viện và viện nghiên cứu

Năm 2010, Bộ Giáo dục thành lập Học viện GV Singapore và giao trách nhiệm liên kết các GV từ các trường khác nhau, hình thành mạng lưới học tập.

Học viện tập hợp các GV từ các trường khác nhau và tham gia vào nhiều loại hình học tập liên kết mạng lưới. Cụ thể hơn, Học viện được xây dựng để GV thảo luận và chia sẻ các sáng kiến sư phạm trong các môn học cụ thể của họ, từ đó nâng cao các tiêu chuẩn chuyên môn về sự rèn luyện trí óc và thúc đẩy nền văn hoá trao đổi chuyên môn, chia sẻ và cộng tác giữa các GV.

Học viện GV Singapore gồm có bốn nhóm môn học (có thể coi là các mạng lưới học tập), mỗi nhóm được chia thành các môn học cụ thể. Tất cả GV của Bộ Giáo dục – những người dạy các môn này – đều được mời trở thành thành viên của các nhóm môn học này, tạo cho họ nhiều cơ hội để học hỏi các đồng nghiệp khác. Theo trang web của Học viện GV Singapore, có khoảng 3.500 GV đã tham gia vào các hoạt động được tổ chức thông qua các nhóm môn học trong năm 2014.

Ngoài Học viện GV, năm 2011, Singapore còn thành lập một số học viện (Trung tâm) khác, có chức năng tương tự như Học viện GV giáo dục Thể chất (The Physical Education and Sports Teacher Academy – PESTA) giúp phát triển chuyên môn của GV thể chất cũng như phát triển công tác giáo dục thể chất; Học viện Ngôn ngữ Anh Singapore (The English Language Institute of Singapore – ELIS) nhằm mục đích phát triển và thúc đẩy việc dạy và học tiếng Anh tại các trường học của Singapore và cung cấp dịch vụ phát triển chuyên môn cho GV tiếng Anh. Ngoài ra, còn có các Trung tâm ngôn ngữ khác: Tiếng Quan Thoại (Trung tâm ngôn ngữ Trung Hoa Singapore); Tiếng Malay (Trung tâm ngôn ngữ Malay Singapore) và Tamil (Trung tâm ngôn ngữ Tamil Umar Pulavar).

Các nhóm môn học và các Trung tâm tài năng tổ chức rất nhiều phương thức về phát triển chuyên môn cho GV, từ các hoạt động mang tính nghi lễ (hội thảo về phương pháp nghiên cứu dựa vào nhà trường, các khóa học và hội thảo tập trung vào kiến thức chung và kiến thức giáo dục, các hội nghị, hội nghị chuyên đề) tới các hoạt động phát triển chuyên môn theo lối cải thiện hơn (nghiên cứu hoạt động, các cuộc thảo luận hợp tác). Việc học của GV được hỗ trợ bởi “Một cổng thông tin cho tất cả người học”, một diễn đàn trực tuyến với nhiều kho quản lý nội dung có chứa thông tin và tài liệu học tập hữu ích.

Ảnh minh họa/internet

Cách tổ chức bồi dưỡng

Hoạt động BDGV tại Singapore được thực hiện theo nhiều hình thức phong phú: tăng cường hợp tác, tham gia các hội thảo và các khóa học; Giới thiệu những người có khả năng làm việc tốt; Nghỉ phép để học tập nâng cao trình độ; Nghiên cứu và công bố các công trình; học tập hợp tác; nghiên cứu và quan sát, tìm tòi; Chia sẻ thực tiễn kinh nghiệm; trở thành thành viên của các ban, các tổ chức, các nhóm công việc liên quan đến giáo dục. Dưới đây là một số phương thức phổ biến:

(i) Phát triển chuyên môn dựa vào nhà trường: Các cộng đồng học tập chuyên môn (School-based PD: Professional Learning Communities – PLCs)

Có thể nói đây là phương thức điển hình, hiệu quả và rất đáng được học tâp trong việc phát triển nghề nghiệp GV ở Singapore. Phần lớn cơ hội phát triển chuyên môn của GV tiểu học và trung học ở Singapore đều diễn ra trong quy mô trường học, nơi họ có nhiều cơ hội để vừa làm việc vừa học hỏi.

Trên thực tế, điều này được hiểu rằng các trường học cần phải là những tổ chức chính thúc đẩy việc học của GV và chính các trường đó nên được nhìn nhận như là “các tổ chức học tập”. Trong năm 2009-2010, sau hơn một thập kỷ khởi xướng sáng kiến phát triển chuyên môn, Bộ Giáo dục đã cho phép tất cả các trường công trở thành các cộng đồng học tập chuyên môn. Chính sách này đã đưa Singapore trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng cộng đồng học tập chuyên môn trên toàn quốc (Dimmock & Tan, 2013; Hairon & Dimmock, 2011).

Dưới sự điều hành của lãnh đạo nhà trường (ví dụ như các nhà phát triển nhân lực, các trưởng phòng, các chuyên gia về nội dung) cùng với sự hỗ trợ của các Học viện, các cộng đồng học tập chuyên môn cung cấp cho GV nguồn lực để tham gia vào các hoạt động phát triển chuyên môn khác nhau như nghiên cứu hoạt động, nghiên cứu bài học và một phạm vi lớn về các vòng tròn học tập tập trung vào các chủ đề khác nhau (ví dụ như đổi mới chương trình, dạy học dựa vào người học, năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông, lập kế hoạch bài học mang tính hợp tác và học tập theo dự án). Các nhóm đồng nghiệp học và cộng tác cùng nhau được gọi là “Nhóm học tập”. Những nhóm này thường hoàn thành công việc của họ trong các khoảng thời gian được bảo hộ gọi là “khoảng trắng”.Các trường thuộc Bộ Giáo dục được khuyến khích cung cấp ít nhất một giờ học mỗi tuần để GV tích cực tham gia vào các cải cách phát triển chuyên môn dựa vào nhà trường.Các nhóm học tập thường lên kế hoạch cho khoảng 8-10 buổi học, mỗi buổi kéo dài 2 giờ trong suốt cả năm học. Thời gian làm việc này được ghi nhận trong sự đánh giá của các GV, đóng góp vào 100 giờ trong quyền được BD hàng năm.

Bộ Giáo dục luôn nỗ lực để hỗ trợ sự thành công của cuộc cải tiến cộng đồng học tập chuyên môn. Chẳng hạn, Bộ đã ban hành cuốn sổ tay có tên là “Hành trang khởi động cho cộng đồng học tập chuyên môn” trong đó nêu rõ ý nghĩa của cộng đồng học tập chuyên môn, vai trò của các thành viên trong đó, các phương pháp, thủ tục và công cụ có thể được sử dụng khi tiến hành nghiên cứu, học tập dựa trên lớp học.

Hơn nữa, Bộ Giáo dục cũng cấp kinh phí để đào tạo, BD một số GV trong mỗi trường trở thành “các nhà hoạt động nghiên cứu” với mong muốn sau đó họ sẽ trợ giúp các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu dựa trên lớp học. Họ cũng dự kiến ​​sẽ dành một phần thời gian để thực hiện công việc phát triển, đề xuất đổi mới chương trình dạy và học, thực hiện các nghiên cứu tiên tiến trong lớp học. Những việc này đều có ý nghĩa đối với chính sách giáo dục và thực tiễn dạy học. Năm 2009, Singapore đã thí điểm chương trình cộng đồng học tập chuyên môn tại 51 trường học.Đến năm 2013, chương trình này đã được thực hiện tại tất cả các trường thuộc Bộ Giáo dục trên cả nước (Lee, Hong, Tay, & Lee, 2013).

Ảnh minh họa/internet

(ii) Câu lạc bộ/ Nhóm phát triển chuyên môn

Ở cấp trường, GV có cơ hội chia sẻ, cộng tác và cùng phát triển những cách thức giảng dạy tốt hơn. Ví dụ, GV được tham gia vào các Câu lạc bộ/Nhóm phát triển chuyên môn để phát triển các mảng khác nhau như: lên kế hoạch bài học, chỉnh sửa tài liệu giảng dạy, các chiến lược giảng dạy và thực hiện đánh giá (Bộ Giáo dục Singapore, 2009). Các chuyên đề của Học viện GV Singapore hỗ trợ Câu lạc bộ/Nhóm phát triển chuyên môn trong các trường học bằng cách cung cấp các nguồn tài liệu và các yếu tố chỉ đạo trong các môn học hay chuyên đề của họ. Họ cũng xác định và chia sẻ các phương pháp sư phạm tốt trong trường học. Tính đến tháng 1/2016, hơn một nửa số trường học tại Singapore đã thành lập Câu lạc bộ/ Nhóm phát triển chuyên môn.

(iii) Các phương thức học tập nâng cao trình độ của GV

Bên cạnh các phương thức BD và phát triển GV có tính thường nhật và gắn với hoạt động thực của GV như trên, GV có thể tận dụng nhiều phương thức học tập khác nâng cao trình độ của mình như hội thảo, cố vấn, thực hiện dựa trên nghiên cứu, học tập thông qua mạng,… Có thể nói, Singapore là quốc gia tổ chức nhiều hội thảo khoa học với các chủ đề khác nhau và đây chính là cơ hội tốt cho việc trao đổi và học tập lẫn nhau giữa các GV trong nước và quốc tế. Mặt khác, đó cũng là thể hiện phương thức tự BD, tự phát triển rất được đề cao ở quốc gia này. Rõ ràng đây là phương thức phát triển bền vững nhất.

Theo GS.TS. Đinh Quang Báo,  Nguyên hiệu trưởng trường ĐHSP Hà Nội

TS. Nguyễn Thị Ban, GĐ Trung tâm hợp tác đào tạo và bồi dưỡng, Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT

Không phải khóa học nào cũng tốt cho tất cả mọi người, mà là sự phù hợp. Để đảm lợi ích tốt nhất cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn dù bạn đăng ký học hay không!