SELECT MENU

Học bổng của University of Arizona dành cho sinh viên Quốc tế năm 2018

Nhằm đẩy mạnh tuyển sinh mùa Thu 2018, Đại học University of Arizona (UA) đã phát triển chương trình mới nhằm hỗ trợ học phí cho du học sinh quốc tế, sinh viên nộp đơn thông qua QuadLearning cũng sẽ được xét duyệt. Đây là chương trình khuyến khích đầu tiên của UA mà trước đây họ không có chính sách học bổng cho sinh viên quốc tế.

Tóm tắt chương trình học bổng UA

Như một phần khích lệ các sinh viên có thành tích học tập tốt, University of Arizona dành tặng học bổng quốc tế trị giá từ $2,000 – $24,000/năm cho các sinh viên năm nhất hoặc $5,000/năm cho các sinh viên chuyển tiếp. Các xuất học bổng khen thưởng có giới hạn có thể được trao cho các sinh viên được nhận vào trường học kỳ mùa Thu 2018

Bảng Căn cứ xét duyệt học bổng

  • Khung (1): dành cho sinh viên đạt điểm ACT hoặc SAT nhất định bên cạnh điểm Tiếng Anh TOEFL, IELTS hoặc PTE và GPA tương ứng với yêu cầu.
ACT 32-36 30-31 28-29 26-27
Old SAT 1400-1600 1330-1390 1240-1320 1170-1230
New SAT 1450-1600 1390-1440 1310-1380 1240-1300
TOEFL 79 or above 79 or above 79 or above 79 or above
IELTS 6.5 or above 6.5 or above 6.5 or above 6.5 or above
PTE Academic 53 or above 53 or above 53 or above 53 or above
4.00+ $24,000 $20,000 $16,000 $12,000
3.75-3.99 $20,000 $18,000 $16,000 $12,000
3.5-3.749 $16,000 $14,000 $10,000 $8,000
3.25-3.49 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000
3.0-3.249 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000

International Freshmen Scholarship Awards

  • Khung (2) dành cho sinh viên đạt điểm Tiếng Anh TOEFL, IELTS hoặc PTE và GPA tương ứng với yêu cầu.
TOEFL 79 or above
IELTS 6.5 or above
PTE Academic 53 or above
4.00+ $10,000
3.75-3.99 $8,000
3.5-3.749 $6,000
3.25-3.49 $4,000


Khung (3)
: Sinh viên chuyển tiếp hoàn thành ít nhất 36 tín chỉ, có thể lên đến 80 tín chỉ

GPA Học bổng
3.50-4.00 $5,000/năm


Yêu cầu xét duyệt học bổng:

– KHÔNG yêu cầu bài luận, chỉ cần một bước đơn giản để hoàn thành hồ sơ học bổng.

– Học bổng chỉ áp dụng đối với sinh viên năm nhất đăng ký học kỳ mùa Thu

– Đạt được các tiêu chuẩn và yêu cầu đề ra trong bảng căn cứ xét duyệt học bổng bên dưới

– Hồ sơ cho mùa Thu 2018 phải được nộp trước ngày 01 tháng 05; hồ sơ nộp sau ngày này sẽ không được xem xét học bổng

– Sinh viên năm nhất nhận được học bổng phải trả Phí Enrollment trước ngày 01 tháng 05 (và ngày 01 tháng 06 đối với sinh viên chuyển tiếp)

Có thể bạn quan tâm

FORM ĐĂNG KÝ TƯ VẤN CHI TIẾT

Không phải khóa học nào cũng tốt cho tất cả mọi người, mà là sự phù hợp. Để đảm lợi ích tốt nhất cho bạn, vui lòng cho chúng tôi biết thông tin chi tiết hơn, chắc chắn sẽ giúp bạn dù bạn đăng ký học hay không!